Засідання Координаційно-методичної ради НЦ «Садівництво»

  • Print

.

    5-6 липня 2012 року на базі МДСС імені М.Ф.Сидоренка ІС НААН відбулося чергове засідання Координаційно-метоличної ради НЦ "Садівництво".

 Із   вступним   словом   до   присутніх   звернувся   голова   НЦ,    директор   Інституту садівництва НААН,    академік     Ігор Володимирович Гринник.

   З доповідями щодо результатів виконання завдань Програми наукових досліджень за І півріччя 2012 р. виступили: Кучер М.Ф., директор Інституту помології Л.П. Симиренка НААН; Бублик М.О., заст. директора з наукової роботи ІС НААН; Мухарський А.О., директор Подільської ДСС ІС НААН; Бабіна Р.Д., зав. відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН; Чигрин Н.Ф., директор Артемівської ДСР ІС НААН; Фільов В.В., директор Сумської ДСС ІС НААН; Кожокар З.М., директор Придністровської ДСС ІС НААН; Мельничук Г.В., відп. виконавець ІСГ Полісся НААН; Сластін О.П., директор Круснокутського НДЦ ІС НААН; Приймачук М.М., зав. відділу садівництва ІСГ Карпатського регіону НААН; Шахнович Н.Ф., відп. виконавець Закарпатської ДСС ІСГ Карпатського регіону; Расторгуєв О.Б., директор МДСС імені М.Ф.Сидоренка ІС НААН.

   Заслухавши і обговоривши доповіді та враховуючи зауваження і пропозиції експертних комісій, які провели перевірку стану виконання завдань у І півріччі 2012 р., Координаційно-методична рада (КМЦ) відмітила поліпшення науково-дослідної роботи у поточному році, що виконується на хорошому методичному рівні та з актуальних ніпрямів сучасного садівництва.

     Відмічено,  зокрема,  що  у  І  півріччі   2012 р. до Держреєстру України включено нову підщепу К 104 (ІСГ Криму); подано заявки на занесення до Реєстру сортів рослин України та отриманння патентів на такі сорти: вишня - Богуславка (ІС НААН); абрикос - Ювілейний Федченкової, вишня - Сіянець Туровцевої, груша - Весільна (МДСС імені М.Ф.Сидоренка ІС НААН); вишня - Слав'яночка, черешня - Прощальна тараненко (Артемівська ДСР); два сорти суниці (Подільська ДСС).

      У рішенні КМЦ відмічена необхідність подальшого зосередження зусиль усіх наукових колективів НЦ "Садівництво" на вирішенні найбільш актуальних питань, спрямованих на забезпечення виробництва конкурентоспроможною продукцією. У цих умовах одним з пріоритетних напрямів досліджень слід вважати розробку технологій вирощування високоякісного сертифікованого садивного матеріалу плодових і ягідних порід з метою забезпечення попиту спеціалізованих господарств. Зважаючи на великі обсяги робіт по селекції та значні здобутки селекціонерів, їх зусилля слід зосередити на необхідність якомога швидкого впровадження вітчизняних сортів.

    Виходячи з вищесказаного і визнаючи першочерговим у сучасних умовах збереження досягнутого наукового потенціалу з усіх пріоритетних питань садівництва, належить поглибити комплексні дослідження, передбачити більш широку апробацію найбільш важливих розробок окремих науково-дослідних установ в інших природно кліматичних регіонах.

   У рамках засідання відбулося ознайомлення з дослідними та виробничими насадженнями Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф.Сидоренка ІС НААН та ДП ДГ "Мелітопольське", під час якого науковці продемонстрували свої польові досліди.

   Насамкінець усі присутні подякували колективу станції за організацію на високому рівні роботи виїзного засідання КМЦ "Садівництво".